تعداد مقالات: 31
3. صورتبندی هویت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1395

جلال درخشه؛ سید مهدی موسوی نیا


4. کارکردهای اجتماعی انقلاب اسلامی: مطالعه اردوهای جهادی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

اصغر افتخاری؛ احمد حسین زاده


5. بررسی سیاست خارجی ایران در بحران سوریه با تاکید بر نظریه موازنه تهدید(2017-2011)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

رضا سیمبر؛ مهدی پادروند؛ محسن عزتی


9. تبلور حکمرانی خوب در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

عباس کشاورز شکری؛ جبار شجاعی


10. عقلانیت انقلاب اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

محمدمهدی اسماعیلی؛ میثم عباسی فیروزجاه


11. تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر روند شکل‌گیری گروه مقاومت اسلامی حماس (از آغاز شکل گیری تا 1389)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سعید قربانی؛ حسین مسعودنیا؛ اسماعیل عارفی


12. الگوی نمایش نقش امنیت آفرین بازنمایی شهیدان محور مقاومت در رسانه ملی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

حسین محمدی سیرت؛ محمود ترابی اقدم


14. دکترین امام خامنه ای در مواجهه با جاهلیت مدرن

دوره 1، شماره 2، بهار 1394

غلامرضا منتظری؛ مصطفی منتظری


18. بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی شورای رهبری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394

رضا آزاد؛ سید مجتبی عزیزی


22. جریانهای سیاسی روحانیت در دوره پهلوی دوم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی خلیلی


24. نقش نهاد مرجعیت در جامعه پذیری سیاسی مردم؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار 1394

عزیزه کریمی؛ علی سیف پور؛ مهدی بهرامی


25. چالشهای ایران و غرب در حوزه حقوق بشر؛ رویکردی فکری و سیاسی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1395

سجاد چیت فروش؛ مهناز صابر دوست


شماره‌های پیشین نشریه