نویسنده = کشاورز شکری، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مطالعه چرایی انقلاب اسلامی در ایران (از سال 1357 ـ 1355)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-25

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه حاجی حسن


2. تبلور حکمرانی خوب در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

عباس کشاورز شکری؛ جبار شجاعی


شماره‌های پیشین نشریه