تعداد مقالات: 37
-22. صورتبندی هویت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1395

جلال درخشه؛ سید مهدی موسوی نیا


-21. کارکردهای اجتماعی انقلاب اسلامی: مطالعه اردوهای جهادی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

اصغر افتخاری؛ احمد حسین زاده


-20. بررسی سیاست خارجی ایران در بحران سوریه با تاکید بر نظریه موازنه تهدید(2017-2011)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

رضا سیمبر؛ مهدی پادروند؛ محسن عزتی


-19. بررسی و مطالعه چرایی انقلاب اسلامی در ایران (از سال 1357 ـ 1355)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-25

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه حاجی حسن


-15. تبلور حکمرانی خوب در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

عباس کشاورز شکری؛ جبار شجاعی


-14. عقلانیت انقلاب اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز 1395

محمدمهدی اسماعیلی؛ میثم عباسی فیروزجاه


-13. تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر روند شکل‌گیری گروه مقاومت اسلامی حماس (از آغاز شکل گیری تا 1389)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سعید قربانی؛ حسین مسعودنیا؛ اسماعیل عارفی


-12. الگوی نمایش نقش امنیت آفرین بازنمایی شهیدان محور مقاومت در رسانه ملی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

حسین محمدی سیرت؛ محمود ترابی اقدم


-11. بررسی اهداف انقلاب اسلامی و الزامات دستیابی به آن در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-44

سیدمحمدجواد موسوی؛ لطف الله فروزنده دهکردی


-9. دکترین امام خامنه ای در مواجهه با جاهلیت مدرن

دوره 1، شماره 2، بهار 1394

غلامرضا منتظری؛ مصطفی منتظری


-4. بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی شورای رهبری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394

رضا آزاد؛ سید مجتبی عزیزی


0. جریانهای سیاسی روحانیت در دوره پهلوی دوم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه