اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 102
تعداد پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش 33

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 40311
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27252
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 16 روز
درصد پذیرش 32 %