اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 248
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 73

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 125
تعداد مشاهده مقاله 32479
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21630
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 46 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4241 روز
درصد پذیرش 51 %