اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

نشریه دولت پژوهی ایران معاصر

با توجه به وسعت حوزه های مورد مطالعه، این نشریه طیف وسیعی از مخاطبان را در زمینه  مطالعات دولت پژوهی ایران معاصر در بر می­گیرد و تلاش می­کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه مطالعه  ژرف و چندبعدی حول مفاهیم مختلف ایران معاصر، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی به صورت کلی مبانی دولت پژوهی ایران معاصر در این نشریه مدنظر است، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به این حوزه از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود. لذا مخاطبان آن قادر خواهند بود بخشی از نیاز پژوهشی خود را از این طریق و با استفاده از دیدگاه های تخصصی در حوزه مطالعاتی فوق الذکر تامین نمایند.

    در این راستا، مقالات مورد بررسی از طریق اساتید متخصص هر حوزه از طریق سامانه الکترونیکی سایت نشریه جمع آوری شده و به همراه فرم ارزیابی مقالات برای داوران محترم ارسال می گردد.

اهم اهداف نشریه را می­توان در قالب موارد ذیل، عنوان­بندی کرد:

  1. تبیین چیستی، چرایی و چگونگی شکل گیری ایده دولت نو در ایران معاصر.
  2. تدوین و طرح ریزی الگوهای مختلفدولت سازی متناسب با طرحواره مطمح نظر ایران معاصر.
  3. نسبت تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی بر شکل گیری ایده متفاوت تری از مفهوم دولت در ایران معاصر.
  4. تدوین راهکارهای نو جهت ترمیم و ایجاد نظام سازی خرد و کلان جهت بازاندیشی در رابطه با مفهوم دولت.
  5. -تدوین تجربه متراکم از مفهوم دولت سازی ایران معاصر و تاثیرات آن در سطوح ملی و بین المللی.
  6. بررسی و تدوین موضوعات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و نظامی با محوریت ایده دولت سازی در ایران معاصر.