مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران

سال آغاز انتشار 1394

حوزه  تخصصی:  مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  دو تا چهار ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: irsj@ihu.ac.ir

هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات:
 دسترسی باز و دریافت رایگان

این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
شماره جاری: دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-200 (فصلنامه بهار) 

فرهنگ و راهبری نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 97-131

روح الله صفریان گرمه خانی؛ شکوفه رستمی؛ سمیه صفریان


واکاوی تحول ‌‌قضایی و پیشگیری از فساد اقتصادی (گام دوم انقلاب)

صفحه 133-163

آیت‌اله اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمد حسن شیبانی فر؛ سید محمد صدری


ابر واژگان