طرحی از دولت‌پژوهی در جمهوری اسلامی ایران

سال آغاز انتشار 1394

حوزه  تخصصی:  مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  دو تا چهار ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: irsj@ihu.ac.ir

هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات:
 دسترسی باز و دریافت رایگان

نکات مهم

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار 1400 

ابر واژگان