آسیب شناسی انحطاط جوامع اسلامی در تاریخ صدر اسلام مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسندگان

دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از بهترین راه‌های شناسایی آسیب‌های احتمالی پیش روی جامعه اسلامی کنونی آشنایی با جامعه اسلامی به‌وجودآمده در صدر اسلام است. جامعه اسلامی شکل‌گرفته در زمان پیامبر اکرم(ص) که بر اساس آموزه­های اسلامی و انسانی شکل گرفته بود، نزدیک به پنجاه سال پس از رحلت ایشان دچار چنان دگرگونی و انحطاطی می­شود که شخص فاسقی چون «یزید بن معاویه» با عنوان حاکم جامعه اسلامی، زمام امور مسلمین را در دست گرفته، اهل ‌‌بیت پیامبر اسلام(ص) به عنوان طغیانگر معرفی می‌شوند و به فجیع‌ترین شکل به شهادت می‌رسند. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی جامعه اسلامی پس از پیامبر اسلام(ص)، برخی از مهمترین علتها و عوامل انحطاط و سقوط جامعه­ای که بر پایه آرمانها و ارزشهای اسلامی شکل گرفته است، بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری مشخص و تبیین شود. برای این مقصود برخی از بیانات ایشان با استفاده از روش «داده بنیاد» تحلیل، و مهمترین عوامل انحطاط جامعه اسلامی از نگاه ایشان استخراج شده است. دنیاخواهی و راحت­طلبی خواص و پرهیز از هزینه‌کردن خویش برای تبیین حق در کنار ضعف شناخت عوام و کمرنگ‌شدن ارزشها در جامعه از مهمترین عوامل انحطاط و سقوط تدریجی جامعه اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری است.

کلیدواژه‌ها