نقش خاطرات ایرانی در ترسیم تاریخ فرهنگی جنگ ایران و عراق/دفاع مقدس

نویسنده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

تاریخ فرهنگی به عنوان دانشی میان رشته‌ای در توصیف و تحلیل رویدادهای تاریخی، بر منابع مختلفی از جمله خاطرات توجه دارد. این مقاله با ارائه شواهدی در حد مجال بر لزوم توجه به خاطرات جنگ به منزله گنجینه‏ ای ارزشمند در جهت فهم مسائل عمدتاً ناظر به جامعه‏شناسی و انسان شناسی آن تأکید می­ورزد و به این نکته دست می‏یابد که برای فهم جامع مناسبات این پدیده بویژه در حوزۀ فرهنگی و انسان شناختی، چاره‏ای جز روی آوردن به خاطره ‏نوشته‏ ها و خوانش گزاره‏ه ای مبتنی بر منش و بینش انسانهای جنگ نیست. این نوشتار به روش توصیف و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه‏ ای فراهم شده است

کلیدواژه‌ها