مواضع و حمایتهای سیاسی اردن از عراق در جنگ تحمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

چکیده

حمایت­های اردن از عراق ابعاد مختلفی را در بر می­گرفت، از جمله: حمایت از عراق در روابط دو جانبه، حمایت از رژیم بعثی در جهان عرب و نیز در مجامع بین­المللی. مواضع جانبدارانه و حمایت­گرانه اردن از عراق در قالب­های گوناگونی نظیر تلاش برای معرفی چهره‌ای صلح­طلب از عراق، جلب حمایت سایر کشورها از عراق و تصویب قطع­نامه­هایی متناسب با منافع عراق در مجامع بین­المللی بروز می­یافت. نوشتار حاضر بر آن است با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره­گیری از داده­ها، اسناد و منابع موجود به بررسی حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک اردن از عراق در سطوح مورد اشاره، بپردازد. یافته­های این تحقیق نشاندهنده حمایت همه جانبه، یکدست و بلاانقطاع اردن از عراق است.

کلیدواژه‌ها


اردستانی، حسین (1382). تکاپوی جهانی برای توقف جنگ. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 52. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران.

انصاری، مهدی؛ یزدانفام، محمود (1387). جنگ محدود ایران و امریکا در خلیج فارس. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 51. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

انصاری، مهدی؛ یکتا، حسین (1375). هجوم سراسری. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 10. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران.

ایزدی، یدالله (1392). عملیات والفجر 10؛ بمباران شیمیایی حلبچه، فشار جهانی به ایران برای پذیرش قطعنامه 598. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 54. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

ایوانز، گراهام؛ نونام، جفری (1381). فرهنگ روابط بین­الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی. تهران: میزان.

پلینو، جک؛ آلتون، روی (1375). فرهنگ روابط بین­الملل. ترجمه حسن پستا. تهران: فرهنگ معاصر.

جمشیدی، محمدحسین؛ یکتا، حسین؛ نخعی، هادی؛ فوزی، یحیی (1374). سازمانهای بین­المللی و جنگ ایران و عراق. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران: معاونت تحقیق و پژوهش.

حسینی، مختار (1382). نقش ناسیونالیسم عربی در جنگ ایران و عراق. فصلنامه نگین ایران. س اول. ش چهارم. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

خبرگزاری پارس. نشریه گزارشهای ویژه. شماره 139. تاریخ 14/5/1359. ص 3 و 4. بغداد. آسوشیتدپرس. 13/5/1359.

خبرگزاری جمهوری اسلامی. نشریه گزارشهای ویژه. ش 227. 11/8/1362. ص 24 و 25. رادیو بی‌بی‌سی. 10/8/1362.

خبرگزاری جمهوری اسلامی. نشریه گزارشهای ویژه. ش 6. 6/1/1367. ص 31. منامه. خبرگزاری فرانسه. 5/1/1367.

خبرگزاری جمهوری اسلامی. نشریه­گزارشهای ویژه. ش 138. 14/5/1365. ­ص 10 ـ 8. بغداد. خبرگزاری فرانسه. 13/5/1365.

روزنامه ابرار. 2/9/1364.

روزنامه اطلاعات. 20/9/1364.

روزنامه جمهوری اسلامی. 26/6/1359.

روزنامه‌ رسالت. 22/4/1365.

روزنامه کیهان. 10/6/1359.

روزنامه کیهان. 25/6/1359.

روزنامه کیهان. 7/8/1359.

روزنامه کیهان. 9/6/1359.

روزنامۀ کیهان. 2/5/1359.

سیف­زاده، سیدحسین (1379). عراق، ساختارها و فرایند گرایشهای سیاسی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 

فراهانی، حمیدرضا (1393). نخستین گام به سوی فتح فاو. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 1/39. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

فوزی، یحیی؛ لطف­الله­زادگان، علیرضا (1378). در تدارک عملیات سرنوشت ساز. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 43. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

لطف­الله­زادگان، علیرضا (1381). عبور از مرز. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 20. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

لطف­الله­زادگان، علیرضا (1387). تصویب قطعنامه 598؛ زمینه­های سیاسی و نظامی. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 49. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

لطف­الله­زادگان، علیرضا (1391). عملیات مسلم­بن­عقیل. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 21. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

لطف­الله­زادگان، علیرضا (1394). عملیات والفجر1. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 24. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

متقی، ابراهیم (1388). نظام دو قطبی و جنگ ایران و عراق. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس(1389)، جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل، ترجمه محمدعلی خرمی. ج  8. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

نعمتی، یعقوب؛ کریمی، حجت­الله؛ اکبرپور، محمدجواد (1394). آماده­سازی عملیات والفجر4. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 27. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

وزارت امور خارجه (1367). اردن. تهران: انتشارارت وزارت امور خارجه.

یزدانفام، محمود (1378). اسکورت نفتکش­ها. روزشمار جنگ ایران و عراق. ج 50. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.