بررسی اهداف انقلاب اسلامی و الزامات دستیابی به آن در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این برهه از زمان که دشمنان بیش از گذشته درصدد تحریف انقلاب اسلامی هستند و تلاش دارند آن را از آرمانهای اصلی خود دور سازند لازم است محورهای اصلی انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، شناخت بیشتر دیدگاه­های مقام معظم رهبری در مورد اهداف انقلاب اسلامی، الزامات دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و مطالبات مختلف مقام معظم رهبری از مسئولان در حوزه­های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی و علمی ـ فناوری است. در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و بویژه سال 1396 و هم­چنین مقالات پژوهشگران دربارۀ دیدگاه­های ایشان تا آنجا که ممکن است نقشه هدف و مسیر نظام جمهوری اسلامی تبیین، و به سه سؤال بنیادی پاسخ داده شود: اهداف انقلاب اسلامی کدام است؟ الزامات دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی کدام است؟ مطالبات رهبری از مسئولین چیست؟ نتایج در حوزه­های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی، علمی ـ فناوری و دیگر حوزه­ها همراه با تعیین سطح تحلیل راهگشای اندیشمندان، محققان و مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


خامنه‌ای، سید علی. بیانات. برگرفته از سایت www.khamenei.ir.

پالیزبان، محسن (1394). اهداف، رسالت و عوامل راهبردی محیط‌های داخلی و خارجی انقلاب اسلامی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی. ش 12.

تراب­زاده­جهرمی، محمدصادق؛ سجادیه، سیدعلیرضا؛ سمیعی­نسب، مصطفی (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. ش 32.

جهان‌بین، فرزاد (1391). مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی. ش 3.

خواجه­سروی، غلامرضا؛ نجات­پور، مجید؛ محمدی­فر، نجات (1391). ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلابهای اخیر در خاورمیانه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی. ش 3.

رهبر، فرهاد؛ حسین­زاده، حسن (1394). تبیین ارتباط اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و امنیت ملی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی. ش 12.

شفیعی، احمد (1385). انقلاب اسلامی از دید رهبر معظم انقلاب اسلامی. مجله حصون. ش 7.

شیدایان، حسین (1386). از نگاه امام­خمینی(ره) و مقام معظم رهبری: الزامات آینده انقلاب اسلامی. مجله حصون. ش 11.

صمدی­میارکلائی، حمزه؛ صمدی­میارکلائی، حسین (1395). الگوی صدور انقلاب اسلامی در جهت دستیابی به تمدن نوین اسلامی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. ش 47.

عابدی­جعفری، حسن و همکاران (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضمونها: روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی. س پنجم. ش دوم. ش پیاپی 10.

عامری، داود (1396). مانیفست انقلاب اسلامی. رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب. خبرگزاری تسنیم. 11 شهریور.

غفاری هشجین، زاهد؛ دژگیر، مریم (1392). نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی. ش 5.

کربلایی­نظر، محسن؛ پارسانیا، حمید (1392). بررسی ماهیت بیداری اسلامی از دید رهبر معظم انقلاب. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. ش 33.

محسنی سهی، فریباسادات (1394). گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی. ش 12.