سناریو چالش های آینده پیش روی دولت در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پلیس، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری علوم سیاسی،مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد،تهران، ایران

چکیده

حوادث و اتفاقات در طول حیات انقلاب اسلامی بسیار عدیده و گاهاً با شدت و ضعف های زیادی روبرو بوده است، بررسی این رویدادها می تواند بینش خوبی جهت حل مشکلات کنونی و ترسیم نگاه به آینده را درپی داشته باشد. دنیای امروز دنیای پرتلاطمی است و در این فضا شناخت آن بسیار حائز اهمیت است و با آشنایی هرچه بیشتر می توان از آسیب ها جلوگیری یا از فرصت ها کمال استفاده را برد. انقلاب اسلامی ایران چالش های متعددی در داخل و خارج دارد که از آن جمله می توان به چالش های برخورد جریانات سیاسی، محیط زیستی، قومیتی، اقتصاد، زنان، امنیتی، فرقه های نوظهور، رسانه و فضای مجازی و... اشاره کرد. هدف این است که هرکدام از این مولفه ها چه تاثیری در آینده انقلاب دارند، فرضیه های مطرح در این مقاله برآن است که آینده پیش رو دارند و حول یک چالش مطرح اگر اتفاقی حول یکی از چالش های مطرح شده بیفتد چه سناریویی باید در جهت مقابله ی با آن پیاده سازی شود. روش تحقیق کتابخانه ای_ اینترنتی بکارگرفته شده است. انقلاب اسلامی ایران با چالش های قدیمی خود دسته پنجه نرم می کند ولی ماهیت ارزشی آن باعث شده است که از همه انقلاب ها مستثنی باشد، اما نگاه رو به جلو و تحلیل سناریوهای مختلف در همه ابعاد آینده های"ممکن"،"محتمل" و "مطلوب" باید مورد واکاوی قرار بگیرد که در این پژوهش قصد داریم با بررسی چالش های داخلی و خارجی پیش روی آن به درک تقریبی از آینده نگری صحیح برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scenario of future challenges facing the Islamic revolution

نویسندگان [English]

 • mohammad sajad shiroody 1
 • mohamad bagher mokaramipor 2
1 office
2 خببهزث
چکیده [English]

The incidents and events during the life of the Islamic Revolution are very numerous and sometimes they have faced many intensities and weaknesses. Examining these events can lead to a good insight to solve the current problems and draw a vision for the future. Today's world is a turbulent world, and in this space it is very important to know it, and by knowing more and more, you can avoid damages or take full advantage of opportunities. Iran's Islamic Revolution has many challenges inside and outside, among which we can mention the challenges of meeting political currents, environment, ethnicity, economy, women, security, emerging sects, media and virtual space, etc. The goal is to find out what effect each of these components has on the future of the revolution, the hypotheses presented in this article are that they have a future ahead of them, and around a challenge, if something happens around one of the challenges, what scenario should be used to deal with it? be implemented with it. Internet-library research method has been used. Iran's Islamic Revolution is grappling with its old challenges, but its value nature has caused it to be excluded from all revolutions, but looking ahead and analyzing different scenarios in all dimensions of "possible", "probable" and "Desirable" should be analyzed. In this research, we intend to reach an approximate understanding of the correct future by examining the internal and external challenges facing it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scenario
 • future research
 • Islamic revolution
 • challenges
 • social faults

Smiley face

 1. Ahmadabadi,mohammad(1399), Discourse management of policing-security challenges of emerging religious sects, Administration Manager at Institute, Volume 13, Number 2. [In Persian]
 2. Afrogh,Emad(1398), The major challenges of the Islamic revolution,
 3. Articles, Islamic Revolution Research, Eighth year, autumn, number 30, pp. 7-22. [In Persian]
 4. Ansaripoot,Ariya(1398), Cyberspace and its relationship with youth and adolescent crimes in Iran, The 13th National Management Research Conference, Period 6. [In Persian]
 5. Aghili, Seyed Vahid (1398) social media; What it is, its functions and challenges, Journal of Social Development Studies, Volume 8, Number 1[In Persian]
 6. Ehsan Shaker Khoi and colleagues (1398), Globalization and the problem of ethnicities in Iran, Journal of Political and International Research, Volume 11, Number 40, pp: 90-104. [In Persian]
 7. Bashir, Hassan; Hadi, Ghayashi Fathabadi(1399), Civilizational challenges facing Iran's Islamic Revolution,New Islamic civilization fundamental studies, Volume 3, Number 1 (5 in a row) , Spring and Summer, pp. 1-28. [In Persian]
 8. Chamani, Saman (1400) Transformation in governance, affected by the development of virtual space, the third international conference on transcendental governance. [In Persian]
 9. Khalsi, Parveen (1398) Challenges, opportunities and political effects of virtual space in the system of the Islamic Republic of Iran, Journal of Political Research of the Islamic World, Volume 5, Number 4[In Persian]
 10. Ramezani, Mohammad Javad (1400) Strategies for expanding the level of influence in social and influential public layers in the security environment, Strategic Environment Quarterly, No. 2[In Persian]
 11. Salehi Vathiq, Mohammad Reza et al. (1401) The role of the strategic components of the second step of the revolution in reaching the new Islamic civilization: Challenges and opportunities ahead, Journal of Government Studies of the Islamic Revolution, No. 2, Volume 8[In Persian]
 12. Eyouzi, Mohammad Rahim (1395) Political Future Research, Strategy Quarterly, No. 25[In Persian]
 13. Gholami, Saeed (1400) The Middle East and increasing political capacity, Strategic Environment Quarterly, No. 3. [In Persian]
 14. Fatemi Nesab, Ali (1398) Investigating the reasons and degree of tendency towards deviant sects and its role in social security, Defense Policy Journal, Volume 28, Number 109[In Persian]
 15. Franklin, Lufan Baumer; (1389), the main currents of Western thought, second volume, Cambys Goten, Tehran, Hekmat Publications, second edition[In Persian]
 16. Kazemi, Hojjat (1399) The Theory of Oriental Autocracy and the Nature of the State and Society in Pre-Modern Iran, Theoretical Policy Research Quarterly, No. 28[In Persian]
 17. Kalantari, Ebrahim (1399), identification of the main challenges facing the Islamic revolution and solutions to deal with them based on metatextual analysis of the declaration of the second step of the Islamic revolution. [In Persian]
 18. Mezinanian, Zeinab (1399) The impact of environmental aspects of climate change on national security, Environmental Science and Technology Quarterly, No. 9[In Persian]
 19. Mohammadi, Mohsen (1401) Metaverse and its impact on lifestyle, scientific quarterly of legal studies of virtual space, first year, second issue.
 20. Mirashrafi, Amir Hassan (1401) scientific analysis of the metaverse world and its future prospects, New Approaches in Islamic Studies, No. 12[In Persian]
 21. Hemti, Morteza (1400) Metaverse, an urban revolution, the impact of Metaverse on Ad Rock, audience from the city, Farhang Tourism Magazine, Volume 2, Number 7[In Persian]
 22. Books
 23. Brinton, Clarence Crane (1382) Autopsy of Four Revolutions, translated by Mohsen Salasi, publication zaryab.
 24. Chelapi, Masoud (1395) Sociology of order, Ni publication.
 25. Eyouzi, Mohammad Rahim (1393), an analysis of the future study framework of the Islamic Revolution of Iran, Tehran: Aftab Tehseh Publishing. [In Persian]
 26. Mohammadi, Manouchehr (1382) An analysis of the Islamic revolution, Tehran publication[In Persian]
 27. Beiser, Frederick C. (1993), "Hegel Historicism", in The Cambridge Companion to Hegel, Frederick C. Beiser (ed.) , Cambridge: Cambridge University Press.
 28. Singh, M. (2020), ‘Iran and America: The Impasse Continues’, The Washington Institute for Near East Policy, Spring 2020, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-and-americatheimpasse-continues (accessed 1 Aug. 2020)