تبیین بایسته‌های سیاست خارجی دولت انقلابی در گام دوم انقلاب بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی" با رویکردی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران،تهران، ایران

چکیده

تنظیم روابط خارجی دولت اسلامی با سایر دولت‌ها یکی از مهم‌ترین دستورات دین اسلام به مسلمانان است. با توجه به آن‌که گفتمان مقام معظم رهبری از جمله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منبعث و متأثر از تعالیم الهی است؛ بنابراین بر اساس همین دستورَ یکی از اصلی‌ترین محورهای بیانیه به این مهم اختصاص یافته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه‌ای و روش تحلیل محتوای کیفی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که در آموزه‌های قرآنی و روایی چه بایسته‌هایی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تجویز شده است و این بایسته‌ها در رهنمودهای مقام معظم رهبری چگونه منعکس و مطرح شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در منابع اسلامی هفت اصل ثابت و همیشگی نفی سلطه گری و سلطه‌پذیری(عزت)؛ ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی؛ حمایت از مستضعفین و نهضت‌های آزادی‌بخش جهان؛ حمایت و دفاع از مسلمانان جهان؛ صلح‌طلبی و همزیستی مسالمت‌آمیز؛ عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل و تعهد به قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی به عنوان بایسته‌هایی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تجویز شده است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری تشکیل دولت انقلابی است. در رهنمودهای ایشان هفت اصل مذکور به‌منظور هدایت سیاست خارجی دولت انقلابی عیناً مطرح و مطالبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the foreign policy requirements of the revolutionary government in the second step of the revolution based on the Quranic and narrative teachings "with an approach to the guidelines of the Supreme Leader"

نویسنده [English]

 • afshin salimivardanjani
Research Institute of Imam Khomeini (PBUH) and the Islamic Revolution / Iran / Tehran
چکیده [English]

Regulating the external relations of the Islamic state with other states is one of the most important orders of the Islamic religion to Muslims. Considering that the Supreme Leader's speech, including the statement of the second step of the Islamic Revolution, originates from and is influenced by divine teachings; Therefore, based on this order, one of the main axes of the statement is dedicated to this issue. In this research, using the tools of library study and qualitative content analysis, we are looking for an answer to the question of what requirements are prescribed for the foreign policy of the revolutionary government in the Quranic and narrative teachings, and how these requirements are reflected and raised in the guidelines of the Supreme Leader. Is. The findings of the research show that in Islamic sources there are seven constant and constant principles of negation of domination and acceptance of domination (dignity); anti-tyranny, justice and anti-arrogance; supporting the oppressed and liberation movements of the world; support and defense of the Muslims of the world; pacifism and peaceful coexistence; Non-interference in the internal affairs of countries and mutual respect and commitment to international agreements and treaties have been prescribed as requirements for the foreign policy of the revolutionary government. Also, the findings indicate that one of the most important demands of the Supreme Leader is the formation of a revolutionary government. In his guidelines, the mentioned seven principles have been specifically proposed and demanded in order to guide the foreign policy

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Holy Qur'
 • an traditions of the innocents (peace be upon them)
 • the Supreme Leader
 • foreign policy
 • the revolutionary government
 • the declaration of the second step of the revolution

Smiley face

 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. احمدی میانجی، علی (1419 ق)، مکاتیب الرسول (ص)، قم: دارالحدیث.
 4. افضلی، رسول (1395 ش)، دولت مدرن در ایران، قم: دانشگاه مفید.
 5. پاینده، ابوالقاسم (1382 ش)، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص))، تهران: دنیای دانش.
 6. تسخیری، محمدعلی (1385 ش)، در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه محمد سپهری، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
 7. حر عاملی، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل البیت.
 8. حقیقت، سید صادق (1385 ش)، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 9. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1389 ش)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
 10. شعبانی، قاسم (1390 ش)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات.
 11. طبرسی، ابوالفضل بن الحسن (1380 ش)، تفسیر مجمع البیان، ترجمه علی کرمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 12. ظریف، محمدجواد و سجادیه، سید مهدی (1393 ش)، صورت‌بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، دوره 10، شماره 20، صص 103-148.
 13. فوزی، یحیی و سلیمی وردنجانی، افشین (1398 ش)، تبیین مفهوم استکبار و ویژگی‌های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات، دوره 5، شماره 20، صص 7-29.
 14. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پس از بازنگری سال 1368).
 15. کلینی، محمد بن یعقوب (1407 ق)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 16. لنکرانی، محمد فاضل (1383 ش)، قواعد الفقهیه، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار (ع).
 17. مجلسی، محمد بن باقر بن محمدتقی (1403 ق)، بحارالانوار: الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 18. محمدی، منوچهر (1366 ش)، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: امیر کبیر.
 19. مکارم شیرازی، ناصر (1371 ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 20. هاشمی، محمد (1389 ش)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان.
 21. هیل، کریستوفر (1387 ش)، ماهیت متحول سیاست خارجی، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 22. یزدی، محمد (1375 ش)، قانون اساسی برای همه، تهران: امیر کبیر.
 23. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به آدرس: https:// khamenei.ir
 24. Weber, Max, (1958[1919]), Politics as a Vocation, in From Max Weber:
 25. Essays in Sociology, tran. And ed. H. Gerth and C. Wright Mills, New York:
 26. Oxford University Press.
 27. Giddens, Anthony. (1989) Sociology. Cambridge: Polity.