دولت جمهوری اسلامی ایران (استکبار ستیزی، مبارزه با سلطه طلبی، حمایت از مستضعفان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی،الهیات.فردوسی،مشهد،ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند ، با موقعیت جغرافیایی بسیار مهم و توان بالای بازدارندگی نظامی درمنطقه غرب آسیا که امروزه به مرکز تحولات جهانی تبدیل شده است می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در نظم نوین جهانی و هندسه قدرت در دنیا ایفا نماید دراین مقاله که با روش تحلیلی ،کتابخانه ای و باهدف معرفی جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی وهندسه قدرت به عنوان الگویی برای مبارزه بااستکبار جهانی وسلطه طلبی و حمایت ازمستضعفان و به عنوان بزرگترین تحول ارزشی و فکری قرن حاضر نوشته شده است ابتدا به واژه شناسی استکبارو وسلطه طلبی پرداخته و سپس زمینه های پیدایش استکباروسلطه طلبی،گونه شناسی استکبار و سلطه طلبی ،ویژگی های فرهنگ استکباری را بیان نموده و پس از آن راهکار ها و اصول بنیادین مقابله با استکبار و سلطه طلبی را توضیح داده و در آخر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگویی برای مبارزه با استکباروسلطه طلبی وحمایت از مستضعفان در سطح جهانی معرفی می نماید،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran (anti-arrogance, fight against dominance, support of the oppressed)

نویسنده [English]

 • mahdi bahoosh fardaghi
تاریخ و تمدن ملل اسلامی،الهیات.فردوسی،مشهد،ایران
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, as a powerful country, with a very important geographical location and high military deterrence power in the West Asia region, which has become the center of global developments today, can play an important and influential role in the new world order and power geometry in the world. which is written with an analytical, library method and with the aim of introducing the Islamic Republic of Iran in the new world order and power geometry as a model for fighting global arrogance and domination and supporting the oppressed and as the greatest intellectual and value development of the current century. First, the terminology of arrogance and domination Talabi and then he explained the origins of arrogance and domineering, the typology of arrogance and domineering, the characteristics of arrogant culture, and then explained the fundamental principles and strategies to deal with arrogance and domineering, and finally, the Islamic Republic of Iran The title introduces a model for fighting against arrogance and domineering and supporting the oppressed at the global level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anti-arrogance
 • the arrogant
 • the Islamic Republic of Iran

Smiley face

 1. قرآن کریم.
 2. ابن اثیر، مبارک‌بن محمد، 1421 هـ.ق، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ریاض، دار ابن الجوزی.
 3. امام خمینی(ره)، به نقل از: جواد منصوری، 25 سال حاکمیت آمریکا بر ایران، 1362، تهران، قومس.
 4. باقی، عمادالدین، بررسی انقلاب ایران، انتشارات تفکر، قم، 1370.
 5. باهوش فاردقی، مهدی، استکبار ستیزی در قران کریم، قم، 1397.
 6. بندر ریگی، محمد، 1386، منجد‌الطلاب، تهران، انتشارات اسلامی.
 7. ریاضی، محمود، 1355، تحلیلی کوتاه از امپریالیسم، تهران، انتشارات کویر.
 8. سروش، محمد، حیدری، احمد، 1392، استضعاف و استکبار در قرآن، قم، پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
 9. شیرودی، مرتضی، 1381، نظام سلطه و ابعاد سلطه گری، مجله پگاه حوزه، 1(80).
 10. صابر پور، مینو، 1385، تکبر و استکبار در قران کریم، 4(2).
 11. طباطبایی، سیدمحمد حسین، 1378، تفسیرالمیزان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلام.
 12. طباطبایی، سیدجعفر، جلالی نوبری، حسین، علل و حوزه‌های استکبار ستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی.
 13. طبرسی، فضل‌بن حسن، 1408 هـ.ق، مجمع‌البیان، بیروت، لبنان، دارالمعرفه.
 14. فرقانی، قدرت‌الله، 1383، استکبار ستیزی در قرآن کریم، قم. پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
 15. فریادرس، محسن، تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران از دیدگاه قرآن، فصلنامه علمی پژوهش‌های سیاست اسلامی، شهریور1400، ص146-174.
 16. الکلینی، محمدبن یعقوب، 1369، اصول کافی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
 17. گازیوروسکی، مارک، 1371، سیاست خارجی آمریکا و شاه، تهران، نشر مرکز.
 18. محمد‌بن ابی‌احمد حسین‌بن طاهر ملقب به شریف رضی، نهج‌البلاغه، خطبه 192.
 19. مصطفوی، حسن، 1360، حسن، التحقیق فی کلمات القران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 20. مطهری، مرتضی، 1393، جهاد، تهران، مؤسسه انتشارات صدرا.
 21. معین، محمد، 1350، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیر کبیر.
 22. مگداف، هری، کمپ، تام1369، امپریالیسم (تئوری، تاریخ، جهان اسلام)، تهران، کویر.
 23. منصوری، جواد، 1376، شناخت استکبار جهانی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
 24. موسوی خمینی، سید روح‌الله، 1378، صحیفه نور، تهران، مرکز تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره).
 25. نقیب زاده، احمد، 1369، تحولات روابط بین‌الملل از کنگره وین تا امروز، تهران، قومس.