تبیین الگوی امنیت دسته جمعی در سیاست جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 -

چکیده

 یکی از مسائل کشور­ها تامین امنیت ملی است به طوری که دولت های ملی همواره در صدد تامین امنیت برای حفظ و پیشرفت کشور خود هستند؛ حتی برخی از اندیشمندان سیاسی، فلسفه وجودی دولت را حفظ امنیت و سبب کشور و یک دولت را پاسداری از حریم امنیت عنوان کرده اند؛ کشورها در گذشته و حال برای حفظ و کسب امنیت ملی الگوهای رفتاری متفاوتی را مورد استفاده قرار داده اند یکی از الگوهای که برای تامین امنیت مورد توجه است الگوی امنیت دسته جمعی است؛در این مقاله تلاش خواهد شد با روش تحقیق تحلیل مضمون به بررسی این نکته پرداخته شودکه الگوی امنیت دسته جمعی در سیاست جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در آراء و اندیشه های رهبران جمهوری اسلامی ایران از یک سو و اسناد بالادستی از سوی دیگر؛ به عنوان منابع تاثیرگذار بر سیاست جمهوری اسلامی ایران؛ به صورت مستقیم و غیرمستقیم کدها و مولفه هایی دال بر توجه و تاکید بر الگوی امنیت دسته جمعی جهت تامین منافع و امنیت ملی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the collective security pattern in the politics of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • meysam hadipour 1
 • zahra babaali 2
1 researcher
2 -
چکیده [English]

One of the issues of countries is providing national security, so that national governments always seek to provide security for the preservation and development of their country; Even some political thinkers have said that the existential philosophy of the government is to maintain security and the reason of the country and a government is to protect the privacy of security; Countries in the past and present have used different behavioral patterns to maintain and achieve national security. One of the patterns that is of interest to ensure security is the pattern of collective security; in this article, an attempt will be made to investigate this with thematic analysis What is the place of the collective security pattern in the politics of the Islamic Republic of Iran? The results of the research show that in the opinions and thoughts of the leaders of the Islamic Republic of Iran on the one hand and the upstream documents on the other hand; as influential sources on the politics of the Islamic Republic of Iran; Directly and indirectly, there are codes and components indicating attention and emphasis on the collective security pattern to ensure national interests and security

کلیدواژه‌ها [English]

 • Collective security
 • Islamic Republic of Iran
 • politics
 • leaders of the Islamic Revolution

Smiley face

 1. ارگانسکی، ای. اف. ک(1348) سیاست جهان، ترجمه­ی حسین فرهودی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 2. بوزان، باری(1378) مردم، دولت ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 3. حافظ نیا، محمدرضا (1385) اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی وابسته به پژوهشکده امیرکبیر
 4. حسینی خامنه ای، سیدعلی (1368-1402) بیانات، پیام ها، ابلاغیه، سایت رهبریhttp://farsi.khamenei.ir
 5. عبدالله خانی، علی(1389) نظریه های امنیت، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران .
 6. کرمی، جهانگیر(1373) مطالعه سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس، مجله سیاست دفاعی، سال دوم،شماره یکم
 7. ماندل، رابرت (1387) چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مجمع جهانی اهل بیت
 8. مشیر زاده، حمیرا و نبی الله ابراهیمی (1389) تحول مفاهیم در روابط بین الملل(مجموعه مقالات)، تهران:  پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 9. مورگنتا، هانس.جی.(1374) سیاست میان ملتها، ترجمه: حمیرا مشیر زاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه
 10. موسوی خمینی، روح الله(امام خمینی(ره))(1379)، صحیفه نور: جلد اول، دوم، چهارم، پنجم، هشتم، نهم، شانزدهم، هیجدهم و بیستم، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 11. موسوی شفاهی، سید مسعود (1387) مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه گرا، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.
 12. هادی پور ، میثم، حافظ نیا، محمدرضا (1397) تعیین الگوی رفتاری تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل ویکورvikor، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 33 شماره 3
 13. هادی پور، میثم (1391) چالش های ایران در جهان اسلام با تاکید بر توهم ژئوپولیتیکی هلال شیعی، تهران: همایش ژئوپلیتیک شیعه
 14. Gleason, Gregory, marat shaihutdinov (2005) Collective Security and Non-State Actors in Eurasia, International Studies Perspectives (2005) 6, 274–284.
 15. Kupchan, Charles A. and Clifford A. Kupchan (1995) The Promise of Collective Security, International Security, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp. 52-61
 16. Luciani, Giacomo(1989),The Economic Content of security,journal of Public policy,8/2
 17. moodie, Michael(2000)cooperative security: Implications for national security and International Relation, unlimited release.sand98-0505/14, Jnuary
 18. Thompson, Kenneth W. (1953). "Collective Security Reexamined". American Political Science Review. 47 (3): 753–772.